Eksportowanie i importowanie reguł dla pakietów sieciowych

Możesz wyeksportować listę reguł dla pakietów sieciowych do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę reguł tego samego typu. Możesz użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy reguł dla pakietów sieciowych lub przeniesienia listy na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie listy reguł dla pakietów sieciowych w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy reguł dla pakietów sieciowych w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry