Monitor aktywności aplikacji

Monitor aktywności aplikacji to narzędzie służące do wyświetlania informacji o aktywności aplikacji na komputerze użytkownika w czasie rzeczywistym.

Używanie Monitora aktywności aplikacji wymaga zainstalowania komponentów Kontrola aplikacji i Ochrona przed włamaniami. Jeśli te komponenty nie są zainstalowane, sekcja Monitor aktywności aplikacji w oknie głównym aplikacji jest ukryta.

W celu Monitor aktywności aplikacji:

W oknie głównym aplikacji kliknij Więcej narzędziMonitor aktywności aplikacji.

Zostanie otwarte okno Aktywność aplikacji. W tym oknie informacje o aktywności aplikacji na komputerze użytkownika są przedstawione na trzech zakładkach:

Przejdź do góry