Używanie metod skanowania

Kaspersky Endpoint Security używa techniki skanowania nazywanej Uczenie maszynowe oraz analizy przy użyciu sygnatur. Podczas analizy sygnatur Kaspersky Endpoint Security porównuje wykryty obiekt z wpisami w swojej bazie danych. W oparciu o zalecenia ekspertów z Kaspersky, uczenie maszynowe i analiza sygnatur jest zawsze włączona.

Aby zwiększyć efektywność ochrony, możesz użyć analizy heurystycznej. Podczas skanowania plików lub szkodliwego kodu analizator heurystyczny wykonuje instrukcje w plikach wykonywalnych. Liczba instrukcji, które są wykonywane przez analizator heurystyczny, zależy od poziomu, który jest określony dla analizatora heurystycznego. Poziom szczegółowości analizy heurystycznej zapewnia równowagę pomiędzy dokładnością wyszukiwania nowych zagrożeń, poziomem obciążenia zasobów systemu operacyjnego oraz czasem trwania analizy heurystycznej.

W celu użycia metody skanowania:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
  2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
  4. Jeśli chcesz, żeby aplikacja korzystała z analizy heurystycznej podczas wykonywania zadania skanowania, w sekcji Metody skanowania zaznacz pole Analiza heurystyczna. Następnie użyj suwaka, aby ustawić poziom analizy heurystycznej: Niski, Średni lub Szczegółowy.
  5. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry