Instalowanie i dezinstalowanie aplikacji

Program Kaspersky Endpoint Security może zostać zainstalowany na komputerze na następujące sposoby:

Możliwe jest skonfigurowanie ustawień instalacji aplikacji na kilka sposobów. Jeśli jednocześnie korzystasz z kilku metod konfigurowania ustawień, Kaspersky Endpoint Security stosuje ustawienia z najwyższym priorytetem. Kaspersky Endpoint Security wykorzystuje następującą kolejność priorytetów:

  1. Ustawienia uzyskane z pliku setup.ini.
  2. Ustawienia uzyskane z pliku installer.ini.
  3. Ustawienia uzyskane z wiersza poleceń.

Przed rozpoczęciem instalacji Kaspersky Endpoint Security (także instalacji zdalnej) zalecamy zakończenie działania wszystkich uruchomionych aplikacji.

W tej sekcji

Wdrożenie za pośrednictwem Kaspersky Security Center 12

Instalowanie aplikacji lokalnie przy użyciu kreatora

Instalowanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń

Zdalne instalowanie aplikacji przy użyciu System Center Configuration Manager

Opis ustawień instalacji pliku setup.ini

Zmiana składników aplikacji

Aktualizowanie z poprzedniej wersji aplikacji

Dezinstalacja aplikacji

Przejdź do góry