Tworzenie zaszyfrowanych pakietów

Aby chronić dane podczas wysyłania plików do użytkowników poza sieć korporacyjną, możesz użyć zaszyfrowanych pakietów. Zaszyfrowane pakiety mogą być wygodne do przesyłania plików o dużych rozmiarach na nośniki wymienne, gdyż klienci poczty e-mail posiadają ograniczenia rozmiaru plików.

Przed utworzeniem zaszyfrowanych pakietów Kaspersky Endpoint Security wyświetli pytanie o podanie hasła. Aby solidnie chronić dane, możesz włączyć sprawdzanie siły hasła oraz określić wymagania co do siły hasła. Uniemożliwi to użytkownikom korzystanie z krótkich i prostych haseł, na przykład: 1234.

Jak włączyć sprawdzanie siły hasła podczas tworzenia zaszyfrowanych archiwów w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak włączyć sprawdzanie siły hasła podczas tworzenia zaszyfrowanych archiwów w konsoli Web Console?

Możesz utworzyć zaszyfrowane pakiety na komputerach z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security z dostępnym Szyfrowaniem plików.

Podczas dodawania pliku do zaszyfrowanego pakietu, którego zawartość znajduje się w magazynie w chmurze OneDrive, Kaspersky Endpoint Security pobierze zawartość pliku i przeprowadzi szyfrowanie.

W celu utworzenia zaszyfrowanego pakietu:

  1. W dowolnym menedżerze plików wybierz pliki lub foldery, które chcesz dodać do zaszyfrowanego pakietu. Kliknij je prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia ich menu kontekstowego.
  2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Nowy pakiet zaszyfrowany (patrz rysunek poniżej).
  3. W otwartym oknie wybierz lokalizację na nośniku wymiennym, aby zapisać zaszyfrowany pakiet → określ nazwę pakietu i kliknij przycisk Zapisz.
  4. W otwartym oknie określ hasło i potwierdź je.

    Hasło musi spełniać złożone kryteria określone w zasadzie.

  5. Kliknij przycisk Utwórz.

Zostanie uruchomiony proces tworzenia zaszyfrowanego pakietu. Podczas tworzenia zaszyfrowanego pakietu Kaspersky Endpoint Security nie przeprowadza kompresji plików. Po zakończeniu procesu, w wybranym folderze docelowym zostanie utworzony samorozpakowujący się zaszyfrowany pakiet chroniony hasłem (plik wykonywalny z rozszerzeniem .exe – ).

Tworzenie zaszyfrowanego pakietu

Aby uzyskać dostęp do plików w zaszyfrowanym pakiecie, kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić Kreator rozpakowywania, a następnie wprowadź hasło. Jeśli zapomniałeś lub zgubiłeś swoje hasło, nie jest możliwe odzyskanie go i uzyskanie dostępu do plików w zaszyfrowanym pakiecie. Możesz ponownie utworzyć zaszyfrowany pakiet.

Przejdź do góry