Aktualizowanie z poprzedniej wersji aplikacji

Jeśli aktualizujesz poprzednią wersję aplikacji do nowszej wersji, powinieneś wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Kaspersky Endpoint Security obsługuje aktualizacje następujących wersji aplikacji:

Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows do Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 for Windows, pliki, które w poprzedniej wersji aplikacji zostały umieszczone w Kopii zapasowej lub Kwarantannie, zostaną przeniesione do Kopii zapasowej w nowej wersji aplikacji. W przypadku wersji wcześniejszych niż Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, pliki, które w poprzedniej wersji zostały umieszczone w Kopii zapasowej i Kwarantannie, nie zostaną przeniesione do nowszej wersji.

Program Kaspersky Endpoint Security można aktualizować na komputerze na następujące sposoby:

Jeśli aplikacja wdrożona w sieci korporacyjnej zawiera zestaw składników innych niż domyślny, aktualizacja aplikacji za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC) różni się od aktualizacji aplikacji za pomocą Web Console i Cloud Console. Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Przejdź do góry