Dezinstalacja aplikacji

Kaspersky Endpoint Security może zostać odinstalowany z poziomu wiersza poleceń w jeden z następujących sposobów:

W celu odinstalowania aplikacji w trybie cichym:

 1. Uruchom wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator.
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.
 3. Uruchom następujące polecenie:
  • Jeśli proces dezinstalacji nie jest chroniony hasłem:

   setup_kes.exe /s /x

   LUB

   msiexec.exe /x <GUID> /qn

   <GUID> jest unikatowym identyfikatorem aplikacji. Możesz znaleźć identyfikator GUID aplikacji za pomocą następującego polecenia:

   wmic product where "Name like '%Kaspersky Endpoint Security%'" get Name, IdentifyingNumber.

  • Jeśli proces dezinstalacji jest chroniony hasłem:

   setup_kes.exe /pKLLOGIN=<nazwa użytkownika> /pKLPASSWD=<hasło> /s /x

   LUB

   msiexec.exe /x <GUID> KLLOGIN=<nazwa użytkownika> KLPASSWD=<hasło> /qn

  Na przykład:

  msiexec.exe /x {9A017278-F7F4-4DF9-A482-0B97B70DD7ED} KLLOGIN=KLAdmin KLPASSWD=!Password1 /qn

Przejdź do góry