Informacje o licencji

Licencja to czasowo ograniczone prawo do korzystania z aplikacji nadane zgodnie z Umową licencyjną.

Ważna licencja umożliwia korzystanie z następujących usług:

Zakres świadczonych usług oraz czas korzystania z aplikacji zależą od typu licencji użytej do aktywacji aplikacji.

Dostępne są następujące typy licencji:

Przejdź do góry