Aktywowanie aplikacji

W celu aktywowania programu z poziomu wiersza poleceń:

w wierszu poleceń wpisz następujące polecenie:

avp.com license /add <kod aktywacyjny lub plik klucza> [/login=<nazwa użytkownika> /password=<hasło>]

Jeśli ochrona hasłem jest włączona należy wprowadzić dane uwierzytelniające konta (/login=<nazwa użytkownika> /password=<hasło>).

Przejdź do góry