Włączanie i wyłączanie udostępniania zasobów innym aplikacjom

W celu włączenia lub wyłączenia udostępniania zasobów innym aplikacjom:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia zaawansowaneOgólne.
 3. W sekcji Wydajność użyj pola Współdziel zasoby z innymi aplikacjami, aby włączyć lub wyłączyć współdzielenie zasobów z innymi aplikacjami.

  Jeśli skonfigurowano udostępnianie zasobów innym aplikacjom, Kaspersky Endpoint Security odracza zaplanowane zadania, które mogą spowolnić inne aplikacje:

  • Zadanie aktualizacji;
  • Zadanie Pełne skanowanie;
  • Zadanie Skanowanie obszarów krytycznych;
  • Zadanie Skanowanie obiektów;
  • Zadanie Sprawdzanie integralności.

  Domyślnie aplikacja udostępnia zasoby innym aplikacjom.

 4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry