Nowości

Aktualizacja 11.7.0

Program Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.7.0 oferuje następujące nowe funkcje i ulepszenia:

 1. Zaktualizowano interfejs Kaspersky Endpoint Security for Windows.
 2. Obsługa systemu Windows 11, Windows 10 21H2 i Windows Server 2022.
 3. Dodano nowe składniki:
  • Dodano wbudowanego agenta do integracji z Kaspersky Sandbox. Rozwiązanie Kaspersky Sandbox wykrywa i automatycznie blokuje zaawansowane zagrożenia na komputerach. Kaspersky Sandbox analizuje zachowanie obiektów w celu wykrywania szkodliwej aktywności oraz aktywności charakterystycznej dla ataków docelowych ukierunkowanych na infrastrukturę IT organizacji. Kaspersky Sandbox analizuje i skanuje obiekty na specjalnych serwerach z wdrożonymi obrazami wirtualnymi systemów operacyjnych Microsoft Windows (serwery Kaspersky Sandbox). Więcej informacji o rozwiązaniu można znaleźć w pomocy dla Kaspersky Sandbox.

   Aby korzystać z Kaspersky Sandbox, niepotrzebny jest już Kaspersky Endpoint Agent. Kaspersky Endpoint Security może wykonywać wszystkie funkcje Kaspersky Endpoint Agent. Aby migrować zasady Kaspersky Endpoint Agent, użyj Kreatora migracji. Potrzebujesz Kaspersky Security Center 13.2 do działania wszystkich funkcji Kaspersky Sandbox. Więcej informacji o migracji z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security for Windows znajdziesz w pomocy aplikacji.

  • Dodano wbudowanego agenta do obsługi działania rozwiązania Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum. Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum to rozwiązanie do ochrony infrastruktury IT organizacji przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami. Funkcjonalność rozwiązania łączy automatyczne wykrywanie zagrożeń z możliwością reagowania na te zagrożenia w celu przeciwdziałania zaawansowanym atakom, w tym nowym exploitom, oprogramowaniu ransomware, atakom bezplikowym, a także metodom z użyciem legalnych narzędzi systemowych. Więcej informacji o rozwiązaniu znajdziesz w pomocy dla Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum.

   Aby korzystać z Kaspersky Endpoint Detection and Response, niepotrzebny jest już Kaspersky Endpoint Agent. Kaspersky Endpoint Security może wykonywać wszystkie funkcje Kaspersky Endpoint Agent. Aby migrować zasady i zadania Kaspersky Endpoint Agent, użyj Kreatora migracji. Do korzystania ze wszystkich funkcji Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wymaga Kaspersky Security Center 13.2. Więcej informacji o migracji z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security for Windows znajdziesz w pomocy aplikacji.

 4. Dodano Kreator migracji dla zasad i zadań Kaspersky Endpoint Agent. Kreator migracji tworzy nowe scalone zasady i zadania dla Kaspersky Endpoint Security for Windows. Kreator umożliwia przełączenie rozwiązań Detection and Response z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security. Rozwiązania Detection and Response zawierają Kaspersky Sandbox, Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum) oraz Kaspersky Managed Detection and Response (MDR).
 5. Kaspersky Endpoint Agent, który jest zawarty w pakiecie dystrybucyjnym, został zaktualizowany do wersji 3.11.

  Podczas aktualizacji Kaspersky Endpoint Security aplikacja wykrywa wersję i wyznaczony cel Kaspersky Endpoint Agent. Jeśli Kaspersky Endpoint Agent jest przeznaczony do działania Kaspersky Sandbox, Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) oraz Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum), Kaspersky Endpoint Security przełączy działanie tych rozwiązań do wbudowanego agenta aplikacji. W przypadku Kaspersky Sandbox and EDR Optimum aplikacja automatycznie odinstalowuje Kaspersky Endpoint Agent. Jeśli chodzi o MDR, możesz ręcznie odinstalować Kaspersky Endpoint Agent. Jeśli aplikacja jest przeznaczona do użycia w celu zapewnienia działania Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (EDR Expert), Kaspersky Endpoint Security zaktualizuje wersję Kaspersky Endpoint Agent. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć w dokumentacji do rozwiązań firmy Kaspersky, które obsługują Kaspersky Endpoint Agent.

 6. Udoskonalono funkcjonalność Szyfrowanie funkcją BitLocker:
 7. Teraz możesz skonfigurować maksymalną liczbę prób autoryzacji klawiatury dla Ochrony przed atakami BadUSB. Jeśli skonfigurowana liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu autoryzacyjnego zostanie osiągnięta, urządzenie USB zostanie tymczasowo zablokowane.
 8. Funkcjonalność Zapory sieciowej zostanie udoskonalona:
  • Teraz możesz skonfigurować zakres adresów IP dla reguł dla pakietów modułu Zapora sieciowa. Możesz wprowadzić zakres adresów w formacie IPv4 lub IPv6. Na przykład: 192.168.1.1-192.168.1.100 lub 12:34::2-12:34::99.
  • Teraz możesz wprowadzić nazwy DNS dla reguł dla pakietów modułu Zapora sieciowa zamiast adresów IP. Powinieneś używać nazw DNS tylko dla komputerów LAN lub wewnętrznych usług. Interakcja z usługami chmury (takimi jak Microsoft Azure) i innymi zasobami internetowymi powinna być zarządzana przez komponent Kontrola sieci.
 9. Udoskonalono wyszukiwanie reguły Kontroli sieci. Aby odszukać regułę dostępu do zasobu sieciowego, oprócz nazwy reguły możesz użyć adresu URL strony internetowej, nazwy użytkownika, kategorii zawartości lub typu danych.
 10. Udoskonalono zadanie Skanowanie antywirusowe:
  • Udoskonalono zadanie Skanowanie antywirusowe w czasie bezczynności. Jeśli podczas skanowania uruchomiłeś komputer ponownie, Kaspersky Endpoint Security automatycznie uruchamia zadanie, kontynuując od momentu, w którym skanowanie zostało przerwane.
  • Zoptymalizowano zadanie Skanowanie antywirusowe. Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security uruchamia skanowanie tylko wtedy, gdy komputer jest w trybie bezczynności. Możesz skonfigurować moment uruchomienia skanowania komputera we właściwościach zadania.
 11. Teraz możesz ograniczyć dostęp użytkownika do danych dostarczonych przez Monitor aktywności aplikacji. Monitor aktywności aplikacji to narzędzie służące do wyświetlania informacji o aktywności aplikacji na komputerze użytkownika w czasie rzeczywistym. Administrator może ukryć Monitor aktywności aplikacji przed użytkownikiem we właściwościach zasady aplikacji.
 12. Udoskonalono bezpieczeństwo zarządzania aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST. Teraz Kaspersky Endpoint Security sprawdza sygnaturę żądań wysyłanych za pośrednictwem API REST. Aby zarządzać programem, musisz zainstalować certyfikat identyfikacji żądania.

Aktualizacja 11.6.0

Program Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Obsługę systemu Windows 10 21H1. Więcej informacji na temat obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 można znaleźć w Bazie wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.
 2. Dodano komponent Managed Detection and Response. Ten komponent upraszcza interakcję z rozwiązaniem znanym jako Kaspersky Managed Detection and Response. Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) oferuje całodobową ochronę przed rosnącą liczbą zagrożeń zdolnych do omijania zautomatyzowanych mechanizmów ochrony dla organizacji, które mają ciężki moment na znalezienie wysoko wykwalifikowanych ekspertów lub którzy posiadają ograniczone wewnętrzne zasoby. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu działania rozwiązania można znaleźć w pomocy do Kaspersky Managed Detection and Response.
 3. Kaspersky Endpoint Agent, który jest zawarty w pakiecie dystrybucyjnym, został zaktualizowany do wersji 3.10. Kaspersky Endpoint Agent 3.10 oferuje nowe funkcje, rozwiązuje niektóre poprzednie problemy. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć w dokumentacji do rozwiązań firmy Kaspersky, które obsługują Kaspersky Endpoint Agent.
 4. Teraz oferuje możliwość zarządzania ochroną przed atakami, takimi jak zalewanie sieci i skanowanie portów Ustawienia Ochrony sieci.
 5. Dodano nową metodę tworzenia reguł sieciowych dla Zapory sieciowej. Możesz dodać reguły do pakietów i reguły aplikacji do nawiązywania połączeń, które są wyświetlane w oknie Monitor sieci. Jednakże ustawienia połączenia reguły sieciowej zostaną skonfigurowane automatycznie.
 6. Udoskonalono interfejs Monitor sieci. Dodano informacje o aktywności sieciowej: ID procesu, która inicjuje aktywność sieciową; typ sieci (sieć lokalna lub internet); porty lokalne. Domyślnie, informacje o typie sieci są ukryte.
 7. Teraz istnieje możliwość automatycznego utworzenia kont Agenta autoryzacji dla nowych użytkowników systemu Windows. Agent umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie pełnej autoryzacji w celu uzyskania dostępu do dysków, które zostały zaszyfrowane przy użyciu technologii Kaspersky Disk Encryption, i załadowania systemu operacyjnego. Aplikacja sprawdza informacje o kontach użytkowników systemu Windows na komputerze. Jeśli Kaspersky Endpoint Security wykryje konto użytkownika systemu Windows, które nie zawiera konta Agenta autoryzacji, aplikacja utworzy nowe konto do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych dysków. To oznacza, że nie musisz ręcznie dodawać kont Agenta autoryzacji dla komputerów z już zaszyfrowanymi dyskami.
 8. Teraz istnieje możliwość monitorowania procesu szyfrowania dysków w interfejsie aplikacji na komputerach użytkowników (Kaspersky Disk Encryption i BitLocker). Możesz uruchomić narzędzie Monitor szyfrowania z poziomu okna głównego aplikacji.

Aktualizacja 11.5.0

Aktualizacja 11.4.0

Przejdź do góry