Dezinstalowanie aplikacji przy użyciu Kreatora

Kaspersky Endpoint Security jest usuwany przy użyciu normalnej metody dla systemu operacyjnego Windows, czyli poprzez Panel sterowania. Zostanie uruchomiony Kreator instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Możesz wskazać, które dane używane przez aplikację chcesz zachować do ponownego użycia podczas kolejnej instalacji programu (np. jego nowszej wersji). Jeśli nie określisz żadnych danych, aplikacja zostanie całkowicie usunięta.

Możesz zapisać następujące dane:

Przejdź do góry