Aktywacja aplikacji za pomocą Kreatora aktywacji

W celu aktywacji programu Kaspersky Endpoint Security przy użyciu Kreatora aktywacji:

  1. W oknie głównym aplikacji przejdź do sekcji Licencja.
  2. Kliknij Aktywuj aplikację przy użyciu nowej licencji.

Zostanie uruchomiony Kreator aktywacji aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora aktywacji.

Przejdź do góry