Wstrzymywanie i wznawianie kontroli i ochrony komputera

Pojęcie wstrzymywania kontroli i ochrony komputera oznacza wyłączenie na pewien czas wszystkich składników kontroli i ochrony programu Kaspersky Endpoint Security.

Stan aplikacji jest wyświetlany przy pomocy ikony aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań.

Wstrzymywanie lub wznawianie kontroli i ochrony komputera nie ma wpływu na zadania skanowania i aktualizacji.

Jeżeli podczas wstrzymywania lub wznawiania kontroli i ochrony komputera nawiązane są jakiekolwiek połączenia sieciowe, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie o zerwaniu tych połączeń.

W celu wstrzymania kontroli i ochrony komputera:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
 2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Wstrzymaj ochronę (patrz rysunek poniżej).

  Ten element menu kontekstowego jest dostępny, jeśli ochrona hasłem jest włączona.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wstrzymaj na <określony czas> – kontrola i ochrona komputera zostaną wznowione po upływie czasu wybranego z listy rozwijalnej dostępnej poniżej.
  • Wstrzymaj do restartu aplikacji – kontrola i ochrona komputera zostaną wznowione po ponownym uruchomieniu aplikacji lub systemu operacyjnego. Aby użyć tej opcji, należy włączyć automatyczne uruchamianie aplikacji.
  • Wstrzymaj – kontrola i ochrona komputera zostaną wznowione na Twoje żądanie.
 4. Kliknij przycisk Wstrzymaj ochronę.

Kaspersky Endpoint Security wstrzymuje działanie wszystkich składników ochrony i kontroli, które nie są oznaczone kłódką () w profilu. Przed wykonaniem tego działania, zalecane jest wyłączenie profilu Kaspersky Security Center.

Menu kontekstowe ikony aplikacji

W celu wznowienia kontroli i ochrony komputera:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
 2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Wznów ochronę.

Możesz wznowić kontrolę i ochronę komputera w dowolnym momencie, niezależnie od wybranej opcji wstrzymania kontroli i ochrony komputera.

Przejdź do góry