Dodawanie warunku wyzwalającego dla reguły Kontroli aplikacji

W celu dodania nowego warunku wyzwalającego dla reguły Kontroli aplikacji:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola aplikacji.
 3. Kliknij przycisk Blokowane aplikacje lub Dozwolone aplikacje.

  Spowoduje to otwarcie listy reguł Kontroli aplikacji.

 4. Wybierz regułę, dla której chcesz skonfigurować warunek wyzwalający.

  Zostanie otwarte okno właściwości reguły Kontroli aplikacji.

 5. Wybierz zakładkę Warunki lub zakładkę Wykluczenia i kliknij przycisk Dodaj.
 6. Wybierz warunki wyzwalające dla reguły Kontroli aplikacji:
  • Warunki z właściwości uruchomionych aplikacji. Na liście uruchomionych aplikacji możesz wybrać aplikacje, do których zostanie zastosowana reguła Kontroli aplikacji. Kaspersky Endpoint Security wyświetla także aplikacje, które były wcześniej uruchomione na komputerze. Musisz wybrać kryterium, którego chcesz użyć do utworzenia jednego lub kilku warunków wyzwalających regułę: Suma kontrolna pliku, Certyfikat, Kategoria KL, Metadane lub Ścieżka do folderu.
  • Warunki „Kategorii KL”. Kategoria KL to lista aplikacji, które mają podobne atrybuty. Lista jest tworzona przez specjalistów z Kaspersky. Na przykład, kategoria KL „Aplikacje biurowe” zawiera aplikacje pakietu Microsoft Office, Adobe® Acrobat® i wiele innych.
  • Warunek niestandardowy. Możesz wybrać plik aplikacji oraz wybrać jeden z warunków wyzwalających regułę: Suma kontrolna pliku, Certyfikat, Metadane lub Ścieżka do folderu.
  • Warunek według nośnika plików (dysk wymienny). Reguła Kontroli aplikacji jest stosowana tylko do plików, które są uruchamiane na nośniku wymiennym.
  • Warunki z właściwości plików w określonym folderze. Reguła Kontroli aplikacji jest stosowana tylko do plików w obrębie określonego folderu. Możesz także włączyć lub wykluczyć pliki z podfolderów. Musisz wybrać kryterium, którego chcesz użyć do utworzenia jednego lub kilku warunków wyzwalających regułę: Suma kontrolna pliku, Certyfikat, Kategoria KL, Metadane lub Ścieżka do folderu.
 7. Zapisz swoje zmiany.

Podczas dodawania warunków należy uwzględnić następujące specjalne właściwości Kontroli aplikacji:

Przejdź do góry