Szyfrowanie nośników wymiennych

Ten składnik jest dostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla stacji roboczych. Ten składnik jest niedostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla serwerów.

Kaspersky Endpoint Security obsługuje szyfrowanie plików w systemach plików FAT32 i NTFS. Jeśli dysk wymienny z nieobsługiwanym systemem plików jest podłączony do komputera, zadanie szyfrowania dla tego dysku wymiennego zakończy się błędem, a Kaspersky Endpoint Security przypisze do dysku wymiennego stan tylko do odczytu.

W celu ochrony danych na dyskach wymiennych możesz użyć następujących typów szyfrowania:

Podczas szyfrowania Kaspersky Endpoint Security tworzy klucz główny. Kaspersky Endpoint Security zapisuje klucz główny w następujących repozytoriach:

Po zakończeniu szyfrowania dane na dysku wymiennym mogą być dostępne w sieci korporacyjnej tak, jakbyś używał zwykłego niezaszyfrowanego dysku wymiennego.

Uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych danych

Gdy podłączony jest dysk wymienny z zaszyfrowanymi danymi, Kaspersky Endpoint Security wykonuje następujące czynności:

 1. Sprawdza klucz główny w lokalnej pamięci na komputerze użytkownika.

  Jeśli klucz główny zostanie znaleziony, użytkownik uzyskuje dostęp do danych na dysku wymiennym.

  Jeśli klucz główny nie zostanie znaleziony, Kaspersky Endpoint Security wykonuje następujące działania:

  1. Wysyła zapytanie do Kaspersky Security Center.

   Po otrzymaniu zapytania, Kaspersky Security Center wysyła odpowiedź zawierającą klucz główny.

  2. Kaspersky Endpoint Security zapisuje klucz główny w lokalnej pamięci na komputerze użytkownika do późniejszych operacji na zaszyfrowanym dysku wymiennym.
 2. Odszyfrowuje dane.

Specjalne funkcje szyfrowania dysku wymiennego

Szyfrowanie dysków wymiennych ma następujące funkcje specjalne:

W tej sekcji

Uruchamianie szyfrowania nośników wymiennych

Dodawanie reguły szyfrowania dla nośników wymiennych

Eksportowanie i importowanie listy reguł szyfrowania dla nośników wymiennych

Tryb przenośny dla uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych plików na dyskach wymiennych

Deszyfrowanie nośników wymiennych

Przejdź do góry