Zapisywanie raportu do pliku

Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny z zapewnienie bezpieczeństwa informacji z raportu zapisywanego do pliku i częściowo za kontrolowanie i ograniczanie dostępu do tych informacji.

Wygenerowany raport można zapisać do pliku w formacie tekstowym (TXT) lub pliku CSV.

Kaspersky Endpoint Security zapisuje zdarzenia w raporcie w takiej formie, w jakiej są wyświetlane na ekranie: innymi słowy, z takim samym zestawem i sekwencją atrybutów.

W celu zapisania raportu do pliku:

 1. W oknie głównym aplikacji, w sekcji Monitorowanie kliknij opcję Raporty.
 2. To spowoduje otwarcie okna; w tym oknie wybierz komponent lub zadanie.

  Raport jest wyświetlany w prawej części okna i zawiera listę zdarzeń dotyczących działania wybranego modułu lub zadania Kaspersky Endpoint Security.

 3. W razie konieczności możesz zmodyfikować wyświetlanie danych w raporcie poprzez:
  • Filtrowanie zdarzeń
  • Wyszukiwanie zdarzeń
  • Zmienianie kolejności kolumn
  • Sortowanie zdarzeń
 4. Kliknij przycisk Zapisz raport znajdujący się w prawej górnej części okna.
 5. W otwartym oknie określ folder docelowy dla pliku raportu.
 6. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku raportu.
 7. W polu Typ pliku wybierz żądany format pliku raportu: TXT lub CSV.
 8. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry