Czyszczenie raportów

W celu usunięcia informacji z raportów:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz sekcję Ustawienia zaawansowaneRaporty i pliki danych.
  3. W sekcji Raporty kliknij przycisk Wyczyść.
  4. Jeśli Ochrona hasłem jest włączona, Kaspersky Endpoint Security może wyświetlić monit o podanie danych uwierzytelniających do konta użytkownika. Aplikacja wyświetla monit o podanie danych uwierzytelniających do konta, jeśli użytkownik nie ma żądanego uprawnienia.

Kaspersky Endpoint Security usunie wszystkie raporty dla wszystkich komponentów i zadań aplikacji.

 

Przejdź do góry