Strefa zaufana

Strefa zaufana jest utworzoną przez administratora listą obiektów i aplikacji, które nie są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security.

Administrator tworzy strefę zaufaną, biorąc pod uwagę cechy i funkcje używanych obiektów oraz zainstalowanych aplikacji. Umieszczenie obiektów i aplikacji w strefie zaufanej może być konieczne, gdy Kaspersky Endpoint Security blokuje dostęp do określonego obiektu lub aplikacji, które według Ciebie są nieszkodliwe. Administrator może także zezwolić użytkownikowi na utworzenie własnej lokalnej strefy zaufanej dla określonego komputera. W ten sposób użytkownicy mogą utworzyć swoje własne lokalne listy wykluczeń i zaufanych aplikacji jako dodatek do ogólnej strefy zaufanej w zasadzie.

W tej sekcji

Tworzenie wykluczenia ze skanowania

Włączanie i wyłączanie wykluczenia ze skanowania

Modyfikowanie listy zaufanych aplikacji

Włączanie i wyłączanie reguł strefy zaufanej dla aplikacji na liście zaufanych aplikacji

Korzystanie z magazynu zaufanych certyfikatów systemowych

Przejdź do góry