Śledzenie działania aplikacji

Śledzenie aplikacji to szczegółowy zapis akcji, wykonanych przez aplikację, oraz wiadomości o zdarzeniach, które wystąpiły w trakcie działania aplikacji.

Śledzenie aplikacji powinno odbywać się pod nadzorem pomocy technicznej Kaspersky.

W celu utworzenia pliku śledzenia aplikacji:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_support.

  Zostanie otwarte okno Pomoc techniczna.

 2. W oknie Pomoc techniczna kliknij przycisk Narzędzia pomocy technicznej.
 3. Użyj przełącznika Włącz śledzenie aplikacji, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie działania aplikacji.
 4. Z listy rozwijalnej Śledzenie wybierz tryb śledzenia aplikacji:
  • Z rotacją. Zapisuje ślady do ograniczonej liczby plików o ograniczonym rozmiarze i nadpisuje starsze pliki po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru. Jeśli ten tryb jest zaznaczony, możesz zdefiniować maksymalną liczbę plików dla rotacji oraz maksymalny rozmiar dla każdego pliku.
  • Zapisz do pojedynczego pliku. Zapisuje jeden plik śledzenia (bez ograniczenia rozmiaru).
 5. Z listy rozwijalnej Poziom wybierz poziom śledzenia.

  Zaleca się uzgodnić wymagany poziom śledzenia ze specjalistami z pomocy technicznej. Jeżeli z pomocy technicznej nie zostały przekazane żadne zalecenia, należy ustawić poziom śledzenia na Normalny (500).

 6. Uruchom ponownie Kaspersky Endpoint Security.
 7. Aby zatrzymać proces śledzenia, wróć do okna Pomoc techniczna i wyłącz śledzenie.

Pliki śledzenia możesz także utworzyć podczas instalowania aplikacji z poziomu wiersza poleceń, w tym przy użyciu pliku setup.ini.

W rezultacie plik śledzenia zostanie utworzony w folderze %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces. Po utworzeniu pliku śledzenia, wyślij plik do pomocy technicznej Kaspersky.

Kaspersky Endpoint Security automatycznie usuwa pliki śledzenia podczas usuwania aplikacji. Możliwe jest również ręczne usunięcie tych plików. W tym celu należy włączyć śledzenie i zatrzymać działanie aplikacji.

Przejdź do góry