Konfigurowanie wyświetlania i dostarczania powiadomień

W celu skonfigurowania wyświetlania i dostarczania powiadomień:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia zaawansowaneInterfejs.
 3. W sekcji Powiadomienia kliknij Ustawienia powiadomień.

  Moduły i zadania programu Kaspersky Endpoint Security są wyświetlane w lewej części okna. W prawej części okna wyświetlone są zdarzenia wygenerowane dla wybranego komponentu lub zadania.

  Zdarzenia mogą zawierać następujące dane użytkownika:

  • Ścieżki do plików przeskanowanych przez Kaspersky Endpoint Security.
  • Ścieżki do kluczy rejestru zmodyfikowane podczas działania Kaspersky Endpoint Security.
  • Nazwę użytkownika Microsoft Windows.
  • Adresy stron internetowych otwieranych przez użytkownika.
 4. W lewej części okna wybierz komponent lub zadanie, dla którego chcesz skonfigurować dostarczanie powiadomień.
 5. W kolumnie Powiadomienie ekranowe zaznacz pola obok żądanych zdarzeń.

  Informacje o wybranych zdarzeniach są wyświetlane w postaci wiadomości wyskakujących w obszarze powiadomień paska zadań Microsoft Windows.

 6. W kolumnie Powiadomienie na e-mail zaznacz pola obok żądanych zdarzeń.

  Informacje o wybranych zdarzeniach są dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli skonfigurowano ustawienia dostarczania powiadomień e-mail.

 7. Kliknij OK.
 8. Jeśli włączyłeś powiadomienia e-mail, skonfiguruj ustawienia dostarczania poczty elektronicznej:
  1. Kliknij przycisk Ustawienia powiadamiania przy użyciu e-mail.
  2. Zaznacz pole Powiadamiaj o zdarzeniach, aby włączyć dostarczanie informacji o zdarzeniach Kaspersky Endpoint Security wybranych w kolumnie Powiadomienie na e-mail.
  3. Określ ustawienia dostarczania powiadomień e-mail.
  4. Kliknij OK.
 9. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry