Przywracanie dostępu do dysku chronionego funkcją BitLocker

Jeśli użytkownik zapomniał hasła dostępu do dysku twardego zaszyfrowanego przez BitLocker, musisz rozpocząć procedurę odzyskiwania (Żądanie-Odpowiedź).

Jeśli system operacyjny komputera posiada włączony tryb kompatybilności FIPS (Federal Information Processing), wówczas w systemie Windows 8 i starszych plik klucza odzyskiwania jest zapisywany na nośniku wymiennym przed szyfrowaniem. Aby odzyskać dostęp do dysku, włóż nośnik wymienny i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przywrócenie dostępu do dysku twardego zaszyfrowanego przez BitLocker składa się z następujących kroków:

 1. Użytkownik informuje administratora o identyfikatorze klucza odzyskiwania (patrz rysunek poniżej).
 2. Administrator weryfikuje identyfikator klucza odzyskiwania we właściwościach komputera w Kaspersky Security Center. Identyfikator podany przez użytkownika musi być zgodny z identyfikatorem wyświetlanym we właściwościach komputera.
 3. Jeśli identyfikatory klucza odzyskiwania są zgodne, administrator dostarcza użytkownikowi klucz odzyskiwania lub wysyła plik klucza odzyskiwania.

  Plik klucza odzyskiwania jest używany dla komputerów z następującymi systemami operacyjnymi:

  • Windows 7;
  • Windows 8;
  • Windows Server 2008;
  • Windows Server 2011;
  • Windows Server 2012.

  W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych używany jest klucz odzyskiwania.

 4. Użytkownik wprowadza klucz odzyskiwania i uzyskuje dostęp do dysku twardego.

  Przywracanie dostępu do dysku systemowego zaszyfrowanego funkcją BitLocker

Przywracanie dostępu do dysku systemowego

Aby rozpocząć procedurę odzyskiwania, użytkownik musi wcisnąć klawisz Esc na etapie uwierzytelniania przed uruchomieniem.

Jak wyświetlić klucz odzyskiwania dla dysku systemowego zaszyfrowanego przy pomocy funkcji BitLocker w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak wyświetlić klucz odzyskiwania dla dysku systemowego zaszyfrowanego przy pomocy funkcji BitLocker w konsoli Web Console i Cloud Console?

Po załadowaniu systemu operacyjnego program Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o zmianę hasła lub kodu PIN. Po ustawieniu nowego hasła lub kodu PIN, funkcja BitLocker utworzy nowy klucz główny i wyśle go do Kaspersky Security Center. W wyniku tego działania klucz odzyskiwania oraz plik klucza odzyskiwania zostaną zaktualizowane. Jeśli użytkownik nie zmienił hasła, możesz użyć starego klucza odzyskiwania przy następnym ładowaniu systemu operacyjnego.

Komputery z systemem Windows 7 nie pozwalają na zmianę hasła lub kodu PIN. Po wprowadzeniu klucza odzyskiwania i załadowaniu systemu operacyjnego, program Kaspersky Endpoint Security nie wyświetli monitu o zmianę hasła lub kodu PIN. Dlatego też niemożliwe jest ustawienie nowego hasła lub kodu PIN. Ten problem jest spowodowany przez szczególne właściwości systemu operacyjnego. Aby kontynuować, należy ponownie zaszyfrować dysk twardy.

Przywracanie dostępu do dysku niesystemowego

Aby rozpocząć procedurę odzyskiwania, użytkownik musi kliknąć odnośnik Nie pamiętam hasła w oknie zapewniającym dostęp do dysku. Po uzyskaniu dostępu do zaszyfrowanego dysku, użytkownik może włączyć automatyczne odblokowywanie dysku podczas uwierzytelniania systemu Windows w ustawieniach funkcji BitLocker.

Jak wyświetlić klucz odzyskiwania dla dysku niesystemowego zaszyfrowanego przez funkcję BitLocker w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak wyświetlić klucz odzyskiwania dla dysku niesystemowego zaszyfrowanego przy pomocy funkcji BitLocker w konsoli Web Console i Cloud Console?

Przejdź do góry