Dodawanie sieci Wi-Fi do listy zaufanych

Możesz zezwolić użytkownikom na łączenie się z sieciami Wi-Fi, które uważasz za bezpieczne, na przykład firmowa sieć Wi-Fi. W tym celu należy dodać sieć do listy zaufanych sieci Wi-Fi. Kontrola urządzeń zablokuje dostęp do wszystkich sieci Wi-Fi, za wyjątkiem tych określonych na liście zaufanych.

W celu dodania sieci Wi-Fi do listy zaufanych:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola urządzeń.
 3. W sekcji Ustawienia dostępu kliknij przycisk Urządzenia i sieci Wi-Fi.

  Otwarte okno wyświetla reguły dostępu dla wszystkich urządzeń, które znajdują się w klasyfikacji komponentu Kontrola urządzeń.

 4. W sekcji Dostęp do sieci Wi-Fi kliknij odnośnik Wi-Fi.

  W otwartym oknie zostaną wyświetlone reguły dostępu do sieci Wi-Fi.

 5. W kolumnie Dostęp wybierz Blokuj z wyjątkami.
 6. W sekcji Zaufane sieci Wi-Fi kliknij Dodaj.
 7. W otwartym oknie wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. W polu Nazwa sieci określ nazwę sieci Wi-Fi, którą chcesz dodać do listy zaufanych.
  2. Z listy rozwijalnej Typ autoryzacji wybierz typ autoryzacji używanej podczas nawiązywania połączenia z zaufaną siecią Wi-Fi.
  3. Z listy rozwijalnej Typ szyfrowania wybierz rodzaj szyfrowania używanego podczas zabezpieczania ruchu zaufanej sieci Wi-Fi.
  4. W polu Komentarz możesz określić dowolne informacje o dodawanej sieci Wi-Fi.

  Sieć Wi-Fi jest uznawana za zaufaną, jeśli jej ustawienia odpowiadają wszystkim ustawieniom określonym w regule.

 8. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry