Włączanie i wyłączanie ochrony przed zewnętrznym zarządzaniem

Ochrona przed zewnętrznym zarządzaniem uniemożliwia aplikacjom do zdalnego zarządzania (na przykład, TeamViewer lub RemotelyAnywhere) uzyskanie dostępu do Kaspersky Endpoint Security. Ta technologia zawiera następujące funkcje ochrony przed zewnętrznym zarządzaniem:

Ochrona przed zewnętrznym zarządzaniem jest dostępna tylko dla komputerów działających pod kontrolą 32-bitowych systemów operacyjnych, za wyjątkiem Windows 7. Jeśli chodzi o system Windows 7, to technologia jest dostępna dla wersji 32-bitowej i 64-bitowej.

W celu włączenia lub wyłączenia ochrony przed zdalnym zarządzaniem:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia zaawansowaneOgólne.
 3. Użyj pola Zezwól na zarządzanie ustawieniami Kaspersky Endpoint Security za pomocą aplikacji do zdalnego zarządzania, aby włączyć lub wyłączyć ochronę przed zewnętrznym zarządzaniem.

  Jeśli pole jest zaznaczone, możesz użyć aplikacji do zdalnego zarządzania w celu skonfigurowania programu Kaspersky Endpoint Security i zarządzania jego usługami i procesami.

  Jeśli pole jest odznaczone, ochrona przed zewnętrznym zarządzaniem uniemożliwia aplikacjom do zdalnej administracji uzyskanie dostępu do Kaspersky Endpoint Security. Możesz zezwolić na konfigurowanie Kaspersky Endpoint Security przy użyciu określonych aplikacji do zdalnej administracji. W tym celu musisz dodać aplikację do zdalnej administracji do listy zaufanych. W tym przypadku ochrona przed zdalną administracją będzie dalej uniemożliwiać aplikacji do zdalnej administracji uzyskanie dostępu do usług i procesów Kaspersky Endpoint Security.

 4. Użyj pola Włącz możliwość zewnętrznej kontroli usługi, aby włączyć lub wyłączyć ochronę usług Kaspersky Endpoint Security przed zewnętrznym zarządzaniem.

  Aby zakończyć działanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń, wyłącz ochronę usług Kaspersky Endpoint Security przed zewnętrznym zarządzaniem.

 5. Zapisz swoje zmiany.

W wyniku tego działania, jeśli włączona jest ochrona przed zdalnym zarządzaniem, Kaspersky Endpoint Security uniemożliwia wskaźnikowi myszy najechanie na okno aplikacji. Jeśli zdalny użytkownik podejmie próbę zakończenia działania usługi aplikacji, zostanie wyświetlone okno systemowe z komunikatem o błędzie.

Przejdź do góry