Włączanie i wyłączanie Ochrony przed atakami BadUSB

Urządzenia USB, rozpoznawane przez system operacyjny jako klawiatury i podłączone do komputera przed zainstalowaniem modułu Ochrona przed atakami BadUSB, zostają uznane za zautoryzowane po zainstalowaniu modułu Ochrona przed atakami BadUSB.

W celu włączenia lub wyłączenia Ochrony przed atakami BadUSB:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona przed atakami BadUSB.
  3. Użyj przełącznika Ochrona przed atakami BadUSB, aby włączyć lub wyłączyć komponent.
  4. W sekcji Autoryzacja urządzeń USB dostosuj ustawienia ochrony wprowadzania kodu autoryzacyjnego:
    • Maksymalna liczba prób autoryzacji urządzenia USB. Automatyczne blokowanie urządzenia USB, jeśli kod autoryzacyjny jest wprowadzany niepoprawnie określoną liczbę. Ważne wartości to 1 do 10. Na przykład, jeśli zezwolisz na 5 prób wprowadzenia kodu autoryzacyjnego, urządzenie USB zostanie zablokowane po piątej nieudanej próbie. Kaspersky Endpoint Security wyświetla czas blokowania dla urządzenia USB. Po upłynięciu tego czasu możesz mieć 5 prób wprowadzenia kodu autoryzacyjnego.
    • Limit czasu po osiągnięciu maksymalnej liczby prób (minuty). Czas blokowania urządzenia USB po określonej liczbie nieudanych prób wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Ważne wartości to 1 do 180 (minuty).
  5. Zapisz swoje zmiany.

W wyniku tego działania, jeśli Ochrona przed atakami BadUSB jest włączona, Kaspersky Endpoint Security wymaga autoryzacji podłączonego urządzenia USB zidentyfikowanego przez system operacyjny jako klawiatura. Użytkownik może użyć niezautoryzowaną klawiaturę dopiero po jej zautoryzowaniu.

Przejdź do góry