Zapisywanie zrzutu pamięci

Plik zrzutu pamięci zawiera wszystkie informacje o pamięci roboczej procesów Kaspersky Endpoint Security w momencie utworzenia pliku zrzutu.

Zapisane pliki zrzutów mogą zawierać poufne dane. Aby kontrolować dostęp do danych, musisz niezależnie zapewnić bezpieczeństwo plików zrzutów pamięci.

Pliki zrzutów pamięci są przechowywane na komputerze tak długo, jak aplikacja jest używana i są trwale usuwane, gdy aplikacja jest usuwana. Pliki zrzutów pamięci są przechowywane w folderze %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces.

W celu włączenia lub wyłączenia zapisywania plików zrzutów pamięci:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia zaawansowaneOgólne.
  3. W sekcji Informacje debugowania użyj pola Włącz zapisywanie zrzutów pamięci, aby włączyć lub wyłączyć zapisywanie zrzutów pamięci aplikacji.
  4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry