Testowanie reguł Kontroli aplikacji przy użyciu Kaspersky Security Center

Aby upewnić się, że reguły Kontroli aplikacji nie będą blokowały aplikacji niezbędnych do pracy, po utworzeniu nowych reguł zalecane jest włączenie testowania reguł Kontroli aplikacji i sprawdzenie ich działania. Jeśli testowanie reguł Kontroli aplikacji jest włączone, Kaspersky Endpoint Security nie zablokuje aplikacji, których uruchamianie jest zabronione przez Kontrolę aplikacji, ale zamiast tego wyśle informacje o ich uruchomieniu do Serwera administracyjnego.

Analiza działania reguł Kontroli aplikacji obejmuje przejrzenie zdarzeń Kontroli aplikacji zgłoszonych do Kaspersky Security Center. Jeśli wyniki trybu testowego wykazały zdarzenia, w których nie zostały zablokowane uruchomienia wszystkich aplikacji wymaganych do pracy użytkownika komputera, oznacza to, że zostały utworzone poprawne reguły. W innej sytuacji zalecane jest zaktualizowanie ustawień utworzonych reguł, utworzenie dodatkowych reguł oraz usunięcie istniejących reguł.

Domyślnie Kaspersky Endpoint Security pozwala na uruchomienie wszystkich aplikacji, za wyjątkiem aplikacji zabronionych przez reguły.

W celu włączenia lub wyłączenia testowania reguł Kontroli aplikacji w Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 5. W oknie zasady wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola aplikacji.

 6. Z listy rozwijalnej Tryb kontroli wybierz jeden z następujących elementów:
  • Lista zablokowanych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Kontrola aplikacji zezwala wszystkim użytkownikom na uruchomienie dowolnej aplikacji, za wyjątkiem przypadków, gdy aplikacje spełniają warunki reguł blokowania Kontroli aplikacji.
  • Lista zezwolonych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Kontrola aplikacji blokuje wszystkim użytkownikom możliwość uruchomienia jakiejkolwiek aplikacji, za wyjątkiem przypadków, gdy aplikacje spełniają warunki reguł zezwalających Kontroli aplikacji.
 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz włączyć testowanie reguł Kontroli aplikacji, z listy rozwijalnej Akcja wybierz opcję Zastosuj reguły.
  • Jeśli chcesz włączyć Kontrolę aplikacji do zarządzania uruchamianiem aplikacji na komputerach użytkowników, z listy rozwijalnej wybierz Zastosuj reguły.
 8. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry