Konfigurowanie ochrony przed atakami sieciowymi według typu

Kaspersky Endpoint Security umożliwia zarządzanie ochroną przed następującymi typami ataków sieciowych:

Możesz wyłączyć wykrywanie tych rodzajów ataków w przypadku, gdy niektóre z Twoich dozwolonych aplikacji wykonują działania typowe dla tych rodzajów ataków. Pomoże to w uniknięciu fałszywych alarmów.

Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security nie monitoruje ataków typu zalewanie sieci, skanowanie portów, a także ataku przez fałszowanie adresu MAC.

W celu skonfigurowania ochrony przed atakami sieciowymi według typu:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona sieci.
  3. Użyj przełącznika Traktuj skanowanie portów i zalewanie sieci jako ataki, aby włączyć lub wyłączyć wykrywanie tych ataków.
  4. Użyj przełącznika Ochrona przed fałszowaniem adresu MAC.
  5. W sekcji Po wykryciu ataku fałszującego adres MAC wybierz jedną z następujących opcji:
    • Tylko powiadom.
    • Powiadom i zablokuj.
  6. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry