Konfigurowanie ustawień skanowania połączeń szyfrowanych

W celu skonfigurowania ustawień skanowania połączeń szyfrowanych:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia zaawansowaneUstawienia sieciowe.
 3. W sekcji Skanowanie połączeń szyfrowanych wybierz tryb skanowania połączeń szyfrowanych:
  • Nie skanuj połączeń szyfrowanych Kaspersky Endpoint Security nie będzie miał dostępu do zawartości stron internetowych, których adresy zaczynają się od https://.
  • Skanuj połączenia szyfrowane po zgłoszeniach od składników ochrony. Kaspersky Endpoint Security będzie skanował zaszyfrowany ruch sieciowy tylko na żądanie składników: Ochrona plików, Ochrona poczty i Ochrona WWW.
  • Zawsze skanuj połączenia szyfrowane Kaspersky Endpoint Security będzie skanował zaszyfrowany ruch sieciowy nawet wtedy, gdy składniki ochrony są wyłączone.

  Kaspersky Endpoint Security nie skanuje połączeń szyfrowanych, które zostały nawiązane przez zaufane aplikacje, dla których skanowanie ruchu sieciowego jest wyłączone. Kaspersky Endpoint Security nie skanuje połączeń szyfrowanych z predefiniowanej listy zaufanych stron internetowych. Predefiniowana lista zaufanych stron internetowych jest tworzona przez ekspertów Kaspersky. Ta lista jest aktualizowana o antywirusowe bazy danych aplikacji. Predefiniowaną listę zaufanych stron internetowych możesz przejrzeć tylko w interfejsie Kaspersky Endpoint Security. Listy nie można przejrzeć w Kaspersky Security Center Console.

 4. W razie potrzeby dodaj wyjątki skanowania: zaufane adresy i aplikacje.
 5. Skonfiguruj ustawienia skanowania połączeń szyfrowanych (patrz tabela poniżej).
 6. Zapisz swoje zmiany.

  Ustawienia skanowania połączeń szyfrowanych

  Parametr

  Opis

  Podczas odwiedzania domeny z niezaufanym certyfikatem

  • Zezwól. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas odwiedzania domeny z niezaufanym certyfikatem, Kaspersky Endpoint Security zezwoli na połączenie sieciowe.

  Podczas otwierania domeny z niezaufanym certyfikatem w przeglądarce, Kaspersky Endpoint Security wyświetla stronę HTML pokazującą ostrzeżenie i powód, z jakiego odwiedzenie tej domeny nie jest zalecane. Użytkownik może kliknąć odnośnik ze strony ostrzegającej HTML, aby uzyskać dostęp do żądanego zasobu internetowego. Po kliknięciu tego odnośnika, w ciągu następnej godziny Kaspersky Endpoint Security nie wyświetli ostrzeżeń o niezaufanym certyfikacie podczas odwiedzania innych zasobów na tej samej domenie.

  • Blokuj połączenie. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas odwiedzania domeny z niezaufanym certyfikatem, Kaspersky Endpoint Security blokuje połączenie sieciowe.

  Podczas otwierania domeny z niezaufanym certyfikatem w przeglądarce, Kaspersky Endpoint Security wyświetla stronę HTML pokazującą powód zablokowania tej domeny.

  W przypadku wystąpienia błędów skanowania połączenia szyfrowanego

  • Blokuj połączenie. Jeśli ten element jest wybrany, gdy wystąpi błąd skanowania połączenia szyfrowanego, Kaspersky Endpoint Security zablokuje połączenie sieciowe.
  • Dodaj domenę do wykluczeń. Jeśli ten element jest wybrany, gdy wystąpi błąd skanowania połączenia szyfrowanego, Kaspersky Endpoint Security doda domenę, w której wystąpił błąd, do listy domen z błędami skanowania i nie będzie monitorował szyfrowanego ruchu sieciowego, gdy ta domena będzie odwiedzana. Możesz przejrzeć listę domen z błędami skanowania połączeń szyfrowanych tylko w lokalnym interfejsie aplikacji. Aby wyczyścić zawartość listy, należy wybrać Zablokuj połączenie.

  Zablokuj połączenia SSL 2.0 (zalecane)

  Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security zablokuje połączenia sieciowe nawiązane po protokole SSL 2.0.

  Jeśli pole jest odznaczone, Kaspersky Endpoint Security nie zablokuje połączeń sieciowych nawiązanych po protokole SSL 2.0 i nie będzie monitorował ruchu sieciowego przesyłanego przez te połączenia.

  Deszyfruj szyfrowane połączenia ze stronami internetowymi używającymi certyfikatów EV

  Certyfikaty EV (Extended Validation Certificates) potwierdzają autentyczność stron internetowych i zwiększają ochronę połączenia. Przeglądarki używają ikony kłódki w paskach adresu, aby pokazać, że strona internetowa posiada certyfikat EV. W przeglądarkach pasek adresu może być częściowo lub całkowicie oznaczony na zielono.

  Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security deszyfruje i monitoruje połączenia szyfrowane ze stronami internetowymi, które używają certyfikatu EV.

  Jeśli pole jest odznaczone, Kaspersky Endpoint Security nie ma dostępu do zawartości ruchu sieciowego HTTPS. Z tego powodu aplikacja monitoruje ruch sieciowy HTTPS tylko w oparciu o adres strony internetowej, na przykład: https://facebook.com.

  Jeśli otwierasz stronę internetową z certyfikatem EV po raz pierwszy, zaszyfrowane połączenie zostanie odszyfrowane niezależnie od tego, czy pole jest zaznaczone.

Przejdź do góry