Rozpoczęcie pracy

Po zainstalowaniu aplikacji na komputerach klienckich, aby pracować z Kaspersky Endpoint Security z poziomu Kaspersky Security Center Web Console należy wykonać następujące czynności:

Jak utworzyć zadanie Skanowanie antywirusowe w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak utworzyć zadanie Skanowania antywirusowe w konsoli Web Console?

Przejdź do góry