Wyczyść dane

Kaspersky Endpoint Security umożliwia korzystanie z zadania do zdalnego usuwania danych z komputerów użytkowników.

Kaspersky Endpoint Security usuwa dane w następujący sposób:

Kaspersky Endpoint Security wykonuje zadanie Wyczyść dane niezależnie od tego, który typ licencjonowania jest używany, nawet po wygaśnięciu licencji.

Tryby czyszczenia danych

To zadanie umożliwia usuwanie danych w następujących trybach:

Nie można ustawić terminarza usuwania danych we właściwościach zadania. Możesz usunąć dane natychmiast po ręcznym uruchomieniu zadania lub skonfigurować opóźnione usuwanie danych, jeśli nie ma połączenia z Kaspersky Security Center.

Ograniczenia

Czyszczenie danych posiada następujące ograniczenia:

Tworzenie zadania Wyczyść dane

W celu usunięcia danych na komputerach użytkowników:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania.

 3. Skonfiguruj ustawienia zadania:
  1. Na liście rozwijalnej Aplikacja wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows (11.7.0).
  2. Na liście rozwijanej Typ zadania wybierz Wyczyść dane.
  3. W polu Nazwa zadania wpisz krótki opis, na przykład, Usuń dane (Anti-Theft).
  4. W sekcji Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane wybierz obszar zadania.
 4. Wybierz urządzenia zgodnie z opcją wybranego obszaru zadania. Kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli nowe komputery są dodawane do grupy administracyjnej w obrębie obszaru zadania, natychmiast zostaje uruchomione zadanie usuwania danych na nowych komputerach tylko wtedy, gdy zadanie zostaje zakończone w ciągu 5 minut od dodania nowych komputerów.

 5. Zakończ działanie kreatora, klikając przycisk Zakończ.

  Nowe zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań.

 6. Wybierz zadanie Wyczyść dane programu Kaspersky Endpoint Security.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

 7. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.
 8. Wybierz metodę usuwania danych:
  • Usuń za pomocą systemu operacyjnego. Kaspersky Endpoint Security używa zasobów systemu operacyjnego do usuwania plików bez wysyłania ich do kosza.
  • Usuń całkowicie, bez możliwości przywrócenia. Kaspersky Endpoint Security nadpisuje pliki losowymi danymi. Przywrócenie danych po ich usunięciu jest praktycznie niemożliwe.
 9. Jeśli chcesz odroczyć usunięcie danych, zaznacz pole Automatycznie usuwaj dane w przypadku braku połączenia z Kaspersky Security Center dłuższego niż N dni. Określ liczbę dni.

  Odroczone zadanie usuwania danych zostanie wykonane za każdym razem, gdy nie ma połączenia z Kaspersky Security Center przez określony czas.

  Podczas konfigurowania odroczonego usuwania danych należy pamiętać, że pracownicy mogą wyłączyć komputery przed wyjazdem na wakacje. W tym przypadku okres braku połączenia może zostać wydłużony, a dane zostaną usunięte. Należy także uwzględnić terminarz pracy użytkowników offline. Szczegółowe informacje na temat pracy z komputerami offline i użytkownikami mobilnymi można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center.

  Jeśli pole jest odznaczone, zadanie zostanie wykonane natychmiast po synchronizacji z Kaspersky Security Center.

 10. Utwórz listę usuwanych obiektów:
  • Foldery. Kaspersky Endpoint Security usunie wszystkie pliki w folderze i jego podfolderach. Kaspersky Endpoint Security nie obsługuje masek i zmiennych środowiskowych dla wprowadzania ścieżki dostępu do folderu.
  • Pliki według rozszerzenia. Kaspersky Endpoint Security wyszukuje pliki z określonymi rozszerzeniami na wszystkich dyskach komputera, w tym dyskach wymiennych. Użyj znaku „;” lub „,”, aby określić kilka rozszerzeń.
  • Wstępnie określone foldery. Kaspersky Endpoint Security usunie pliki z następujących obszarów:
   • Dokumenty. Pliki w standardowym folderze Dokumenty systemu operacyjnego i jego podfolderach.
   • Ciasteczka. Pliki, w których przeglądarka zapisuje dane ze stron internetowych odwiedzonych przez użytkownika (takie jak dane autoryzacyjne użytkownika).
   • Pulpit. Pliki w standardowym folderze Pulpit systemu operacyjnego i jego podfolderach.
   • Pliki tymczasowe Internet Explorer. Pliki tymczasowe związane z działaniem przeglądarki Internet Explorer, takie jak kopie stron internetowych, obrazów i plików multimedialnych.
   • Pliki tymczasowe. Pliki tymczasowe związane z działaniem aplikacji zainstalowanych na komputerze. Na przykład, aplikacje Microsoft Office tworzą pliki tymczasowe zawierające kopie zapasowe dokumentów.
   • Pliki programu Outlook. Pliki dotyczące działania klienta poczty Outlook: pliki danych (PST), pliki danych offline (OST), pliki książki adresowej offline (OAB) oraz pliki osobistej książki adresowej (PAB).
   • Profil użytkownika. Zestaw plików i folderów, które przechowują ustawienia systemu operacyjnego dla lokalnego konta użytkownika.

  Możesz utworzyć listę obiektów do usunięcia na każdej zakładce. Kaspersky Endpoint Security utworzy skonsolidowaną listę i usunie pliki z tej listy po zakończeniu zadania.

  Nie możesz usuwać plików wymaganych do działania Kaspersky Endpoint Security.

 11. Kliknij przycisk Zapisz.
 12. Zaznacz pole obok zadania.
 13. Kliknij przycisk Uruchom.

W wyniku tego działania dane na komputerach użytkowników zostaną usunięte zgodnie z wybranym trybem: natychmiast lub gdy nie ma połączenia. Jeśli program Kaspersky Endpoint Security nie może usunąć pliku, gdy, na przykład, użytkownik aktualnie używa pliku, aplikacja nie podejmie kolejnej próby jego usunięcia. Aby zakończyć usuwanie danych, uruchom zadanie ponownie.

Przejdź do góry