Zarządzanie aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST

Kaspersky Endpoint Security umożliwia skonfigurowanie ustawień aplikacji, uruchamianie skanowania, aktualizowanie antywirusowych baz danych i wykonywanie innych zadań przy użyciu rozwiązań innych firm. Kaspersky Endpoint Security oferuje w tym celu interfejs API. Interfejs API REST Kaspersky Endpoint Security działa przez HTTP i składa się z zestawu metod żądania / odpowiedzi. Innymi słowy, możesz zarządzać Kaspersky Endpoint Security za pomocą rozwiązania innej firmy, a nie lokalnego interfejsu aplikacji lub Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

Aby rozpocząć korzystanie z interfejsu API REST, musisz zainstalować Kaspersky Endpoint Security z obsługą interfejsu API REST. Klient REST i Kaspersky Endpoint Security muszą być zainstalowani na tym samym komputerze.

W celu zapewnienia bezpiecznej interakcji między Kaspersky Endpoint Security a klientem REST:

Aplikacja jest zarządzana za pomocą interfejsu API REST pod adresem http://127.0.0.1 lub http://localhost. Zdalne zarządzanie Kaspersky Endpoint Security za pośrednictwem interfejsu API REST nie jest możliwe.

OTWÓRZ DOKUMENTACJĘ API REST

W tej sekcji pomocy

Instalowanie aplikacji za pośrednictwem interfejsu API REST

Praca z interfejsem API

Przejdź do góry