Eksportowanie i importowanie listy dysków twardych wykluczonych z szyfrowania

Możesz wyeksportować listę wykluczeń szyfrowania dysku twardego do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę wykluczeń tego samego typu. Możesz także użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy wykluczeń lub przeniesienia wykluczeń na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń szyfrowania dysku twardego w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy wykluczeń szyfrowania dysku twardego w Web Console

Przejdź do góry