Eksportowanie i importowanie listy zaufanych adresów internetowych

Możesz wyeksportować listę reguł Kontroli sieci do pliku XML. Następnie możesz zmodyfikować plik, na przykład, aby zwiększyć liczbę adresów tego samego typu. Możesz użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy reguł Kontroli sieci lub przeniesienia listy na inny serwer.

Jak w Konsoli administracyjnej (MMC) wyeksportować i zaimportować listę reguł Kontroli sieci?

Jak w konsoli Web Console i Cloud Console wyeksportować i zaimportować listę reguł Kontroli sieci?

Przejdź do góry