Eksportowanie i importowanie rozszerzeń dla filtrowania załączników

Możesz wyeksportować listę rozszerzeń filtra załączników do pliku XML. Możesz użyć funkcji eksportowania/importowania do utworzenia kopii zapasowej listy rozszerzeń lub przeniesienia listy na inny serwer.

Eksportowanie i importowanie listy rozszerzeń filtra załączników w Konsoli administracyjnej (MMC)

Eksportowanie i importowanie listy rozszerzeń filtra załączników w Web Console i Cloud Console

Przejdź do góry