Monitor aktywności aplikacji

Monitor aktywności aplikacji to narzędzie służące do wyświetlania informacji o aktywności aplikacji na komputerze użytkownika w czasie rzeczywistym.

W celu Monitor aktywności aplikacji:

W oknie głównym aplikacji, w sekcji Monitorowanie kliknij opcję Monitor aktywności aplikacji.

Zostanie otwarte okno Aktywność aplikacji. W tym oknie informacje o aktywności aplikacji na komputerze użytkownika są przedstawione na trzech zakładkach:

Jeśli chcesz ukryć informacje o aktywności aplikacji na komputerze użytkownika, możesz ograniczyć dostęp użytkownika do narzędzia Monitor aktywności aplikacji.

Jak w interfejsie aplikacji ukryć Monitor aktywności aplikacji, korzystając z Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak w interfejsie aplikacji ukryć Monitor aktywności aplikacji, korzystając z Web Console i Cloud Console?

Przejdź do góry