Wstrzymywanie ochrony funkcją BitLocker w celu zaktualizowania oprogramowania

Istnieje liczba kwestii specjalnych dla aktualizacji systemu operacyjnego, instalacji pakietów aktualizacji dla systemu operacyjnego lub aktualizacji innego oprogramowania z włączoną ochroną funkcją BitLocker. Instalowanie aktualizacji może wymagać ponownego uruchomienia komputera kilka razy. Po każdym ponownym uruchomieniu użytkownik musi zakończyć uwierzytelnianie funkcji BitLocker. Aby poprawnie zainstalować aktualizacje, możesz tymczasowo wyłączyć uwierzytelnianie funkcji BitLocker. W tym przypadku dysk pozostaje zaszyfrowany, a użytkownik posiada dostęp do danych po zalogowaniu do systemu. Aby zarządzać uwierzytelnianiem funkcji BitLocker, musisz użyć zadania Zarządzanie ochroną BitLocker. Możesz użyć tego zadania do określenia liczby ponownych uruchomień komputera, które nie wymagają uwierzytelniania funkcji BitLocker. W ten sposób, po zainstalowaniu aktualizacji i zakończeniu zadania Zarządzanie ochroną BitLocker, uwierzytelnianie funkcji BitLocker jest automatycznie włączone. Możesz włączyć uwierzytelnianie funkcji BitLocker w dowolnym momencie.

Jak wstrzymać ochronę BitLocker przy użyciu Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak wstrzymać ochronę BitLocker przy użyciu konsoli Web Console?

W wyniku tego działania, podczas uruchamiania zadani, po kolejnym ponownym uruchomieniu komputera, BitLocker nie wyświetli pytania o autoryzację. Po każdym ponownym uruchomieniu komputera bez uwierzytelnienia funkcji BitLocker, Kaspersky Endpoint Security wygeneruje odpowiednie zdarzenie i zarejestruje liczbę pozostałych ponownych uruchomień. Następnie Kaspersky Endpoint Security wyśle zdarzenie do Kaspersky Security Center do monitorowania przez administratora. Możesz także znaleźć liczbę pozostałych ponownych uruchomień we właściwościach komputera, w konsoli Kaspersky Security Center.

Jeśli określona liczba ponownych uruchomień lub czas wygaśnięcia zadania zostaną osiągnięte, uwierzytelnianie funkcji BitLocker zostanie automatycznie włączone. Aby uzyskać dostęp do danych, użytkownik musi zakończyć uwierzytelnianie funkcji Bitlocker.

Na komputerach działających pod kontrolą systemu Windows 7, BitLocker nie może zliczać ponownych uruchomień komputera. Zliczanie ponownych uruchomień na komputerach z systemem Windows 7 jest zarządzane przez Kaspersky Endpoint Security. Dlatego też, aby uwierzytelnianie funkcji BitLocker było automatycznie włączane po każdym ponownym uruchomieniu, należy uruchomić Kaspersky Endpoint Security.

Aby włączyć uwierzytelnianie funkcji BitLocker z wyprzedzeniem, otwórz właściwości zadania Zarządzanie ochroną BitLocker i zaznaczyć opcję Żądaj uwierzytelnienia za każdym razem przed rozruchem.

Przejdź do góry