Działania podejmowane na zaufanych urządzeniach

Zaufane urządzenia są urządzeniami, do których użytkownicy, określeni w ustawieniach zaufanego urządzenia, mają przez cały czas pełne prawa dostępu.

Aby pracować z zaufanymi urządzeniami, możesz przyznać dostęp do pojedynczego użytkownika, grupy użytkowników lub wszystkich użytkowników organizacji.

Na przykład, jeśli Twoja organizacja nie zezwala na korzystanie z dysków wymiennych, ale administratorzy używają dysków wymiennych w swojej pracy, możesz zezwolić na dyski wymienne tylko dla grupy administratorów. Aby to zrobić, dodaj dyski wymienne do listy zaufanych i skonfiguruj uprawnienia dostępu użytkownika.

Kaspersky Endpoint Security pozwala dodać urządzenie do listy zaufanych w następujący sposób:

Kaspersky Endpoint Security umożliwia kontrolowanie użycia zaufanych urządzeń (połączenie i rozłączenie). Możesz włączyć zapisywanie zdarzeń w ustawieniach powiadomień dla komponentu Kontrola urządzeń. Zdarzenia posiadają priorytet Informacyjne.

Podczas pracy z zaufanymi urządzeniami program Kaspersky Endpoint Security posiada następujące ograniczenia:

W tej sekcji

Dodawanie urządzenia do listy Zaufane z poziomu interfejsu aplikacji

Dodawanie urządzenia do listy Zaufane z poziomu Kaspersky Security Center

Eksportowanie i importowanie listy zaufanych urządzeń

Przejdź do góry