Dodatek 3. Rozszerzenia plików do szybkiego skanowania dysków wymiennych

com – plik wykonywalny aplikacji nie większy niż 64 KB

exe – plik wykonywalny samorozpakowującego się archiwum

sys – plik systemu Microsoft Windows

prg – dla programu dBase™, Clipper, Microsoft Visual FoxPro® lub WAVmaker

bin – plik binarny

bat – plik wsadowy

cmd – plik polecenia dla Microsoft Windows NT (podobny do pliku bat dla DOS), OS/2

dpl – skompresowana biblioteka Borland Delphi

dll – biblioteka dołączana dynamicznie

scr – ekran powitalny Microsoft Windows

cpl – moduł panelu kontrolującego Microsoft Windows

ocx – obiekt OLE Microsoft (Łączenie i osadzanie obiektów)

tsp – program działający w trybie podziału czasu

drv – sterownik urządzenia

vxd – sterownik urządzenia wirtualnego Microsoft Windows

pif – plik PIF

lnk – plik łącza Microsoft Windows

reg – plik klucza rejestru systemu Microsoft Windows

ini – plik konfiguracyjny, który zawiera dane konfiguracyjne dla Microsoft Windows, Windows NT i niektórych aplikacji

cla – plik klasy języka Java

vbs – skrypt Visual Basic®

vbe – rozszerzenie BIOS-u kart graficznych

js, jse – tekst źródłowy JavaScript

htm – dokument hipertekstowy

htt – nagłówek hipertekstowy Microsoft Windows

hta – program hipertekstowy dla Microsoft Internet Explorer®

asp – skrypt Active Server Pages

chm – skompilowany plik HTML

pht – plik HTML ze zintegrowanymi skryptami PHP

php – skrypt zintegrowany w plikach HTML

wsh – plik Microsoft Windows Script Host

wsf – skrypt Microsoft Windows

the – plik tapety pulpitu Microsoft Windows 95

hlp – plik pomocy w formacie Win Help

eml – wiadomość pocztowa Microsoft Outlook Express

nws – nowa wiadomość pocztowa Microsoft Outlook Express

msg – wiadomość pocztowa Microsoft Mail

plg – wiadomość pocztowa

mbx – zapisane wiadomości e-mail Microsoft Office Outlook

doc* – dokumenty Microsoft Office Word, takie jak: doc dla dokumentów Microsoft Office Word, docx dla dokumentów Microsoft Office Word 2007 z obsługą XML oraz docm dla dokumentów Microsoft Office Word 2007 z obsługą makr

dot* – szablony dokumentów Microsoft Office Word, takie jak: dot dla szablonów dokumentów Microsoft Office Word, dotx dla szablonów dokumentów Microsoft Office Word 2007, dotm dla szablonów dokumentów Microsoft Office Word 2007 z obsługą makr

fpm – program bazodanowy, plik startowy dla Microsoft Visual FoxPro

rtf – dokument Rich Text Format

shs – fragment Windows Shell Scrap Object Handler

dwg – baza danych programu AutoCAD®

msi – pakiet Microsoft Windows Installer

otm – projekt VBA dla Microsoft Office Outlook

pdf – dokument Adobe Acrobat

swf – obiekt pakietu Shockwave® Flash

jpg, jpeg – skompresowany format graficzny

emf – plik formatu Enhanced Metafile;

ico – plik ikony obiektu

ov? – pliki wykonywalne Microsoft Office Word

xl* – pliki i dokumenty Microsoft Office Excel, takie jak: xla dla rozszerzeń dla Microsoft Office Excel, xlc dla diagramów, xlt dla szablonów dokumentów, xlsx dla skoroszytów Microsoft Office Excel 2007, xltm dla skoroszytów Microsoft Office Excel 2007 z obsługą makr, xlsb dla skoroszytów Microsoft Office Excel 2007 w formacie binarnym (nie XML), xltx dla szablonów Microsoft Office Excel 2007, xlsm dla szablonów Microsoft Office Excel 2007 z obsługą makr oraz xlam dla wtyczek Microsoft Office Excel 2007 z obsługą makr

pp* – pliki i dokumenty Microsoft Office PowerPoint®, takie jak: pps dla slajdów Microsoft Office PowerPoint, ppt dla prezentacji, pptx dla prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007, pptm dla prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007 z obsługą makr, potx dla szablonów prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007, potm dla szablonów prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007 z obsługą makr, ppsx dla pokazów slajdów Microsoft Office PowerPoint 2007, ppsm dla pokazów slajdów Microsoft Office PowerPoint 2007 z obsługą makr oraz ppam dla wtyczek Microsoft Office PowerPoint 2007 z obsługą makr

md* – pliki i dokumenty Microsoft Office Access®, takie jak: mda dla grup roboczych Microsoft Office Access oraz mdb dla baz danych

sldx – slajd Microsoft PowerPoint 2007

sldm – slajd Microsoft PowerPoint 2007 z obsługą makr

thmx – motyw Microsoft Office 2007

 

Przejdź do góry