Monitor sieci

Monitor sieci to narzędzie służące do wyświetlania informacji o aktywności sieciowej komputera użytkownika w czasie rzeczywistym.

W celu uruchomienia Monitora sieci:

W oknie głównym aplikacji, w sekcji Monitorowanie kliknij opcję Monitor sieci.

Zostanie otwarte okno Monitor sieci. W tym oknie informacje o aktywności sieciowej komputera są wyświetlane na czterech zakładkach:

Przejdź do góry