Szyfrowanie na poziomie plików na lokalnych dyskach komputera

Ten składnik jest dostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla stacji roboczych. Ten składnik jest niedostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla serwerów.

Szyfrowanie plików ma następujące funkcje specjalne:

W tej sekcji

Szyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera

Tworzenie reguł dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji

Szyfrowanie plików utworzonych lub zmodyfikowanych przez określone aplikacje

Generowanie reguły deszyfrowania

Deszyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera

Tworzenie zaszyfrowanych pakietów

Przywracanie dostępu do zaszyfrowanych plików

Przywracanie dostępu do zaszyfrowanych danych po awarii systemu operacyjnego

Modyfikowanie szablonów wiadomości dostępu do zaszyfrowanego pliku

Przejdź do góry