Odpowiedź na prośbę użytkownika o przywrócenie danych na zaszyfrowanych urządzeniach

W celu utworzenia pliku klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia i przesłania go do użytkownika:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz kolejno DodatkoweOchrona i szyfrowanie danychZaszyfrowane urządzenia.
 3. W obszarze roboczym wybierz zaszyfrowane urządzenie, dla którego chcesz utworzyć plik klucza dostępu, a z menu kontekstowego urządzenia wybierz Uzyskaj klucz dostępu do określonego zaszyfrowanego urządzenia.

  Jeśli nie jesteś pewien, dla którego komputera został wygenerowany plik żądania dostępu, w drzewie Konsoli administracyjnej wybierz folder DodatkoweSzyfrowanie i ochrona danych i w obszarze roboczym kliknij odnośnik Uzyskaj klucz szyfrujący urządzenie.

  Zostanie otwarte okno Zezwól na dostęp do urządzenia.

 4. Wybierz używany algorytm szyfrowania. W tym celu wybierz jedną z następujących opcji:
  • AES256, jeśli program Kaspersky Endpoint Security został zainstalowany z pakietu dystrybucyjnego znajdującego się w folderze aes256 na komputerze, na którym urządzenie zostało zaszyfrowane;
  • AES56, jeśli program Kaspersky Endpoint Security został zainstalowany z pakietu dystrybucyjnego znajdującego się w folderze aes56 na komputerze, na którym urządzenie zostało zaszyfrowane;
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz plik żądania dostępu w Microsoft Windows.

 6. W oknie Wybierz plik żądania dostępu określ ścieżkę dostępu do pliku zgłoszenia z rozszerzeniem fdertc, który otrzymałeś od użytkownika.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.

  Kaspersky Security Center generuje plik klucza dostępu z rozszerzeniem fdertr do zaszyfrowanego urządzenia.

 8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wysłać do użytkownika wiadomość e-mail z wygenerowanym plikiem klucza dostępu, kliknij przycisk Wyślij przez e-mail.
  • Aby zapisać plik klucza dostępu dla zaszyfrowanego urządzenia i dostarczyć go do użytkownika za pomocą innej metody, kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do góry