Szyfrowanie plików na lokalnych dyskach komputera

Kaspersky Endpoint Security obsługuje szyfrowanie plików na dyskach lokalnych z systemami plików FAT32 i NTFS.

W celu zaszyfrowania plików na dyskach lokalnych:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz skonfigurować szyfrowanie plików na dyskach lokalnych.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz Szyfrowanie plików.
 7. W prawej części okna wybierz zakładkę Szyfrowanie.
 8. Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz element Domyślne reguły.
 9. Na zakładce Szyfrowanie kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz jeden z następujących elementów:
  1. Wybierz element Wstępnie określone foldery, aby dodać pliki z folderów lokalnych profili użytkowników, zasugerowanych przez specjalistów z Kaspersky, do reguły szyfrowania.

   Zostanie otwarte okno Wybierz wstępnie określone foldery.

  2. Wybierz element Folder niestandardowy, aby dodać ręcznie wprowadzoną ścieżkę folderu do reguły szyfrowania.

   Zostanie otwarte okno Dodaj folder niestandardowy.

  3. Wybierz element Pliki według rozszerzenia, aby dodać rozszerzenia plików do reguły szyfrowania. Kaspersky Endpoint Security zaszyfruje pliki z określonymi rozszerzeniami na wszystkich lokalnych dyskach komputera.

   Zostanie otwarte okno Dodaj / modyfikuj listę rozszerzeń plików.

  4. Wybierz element Pliki według grup(y) rozszerzeń, aby dodać grupy rozszerzeń plików do reguły szyfrowania. Kaspersky Endpoint Security szyfruje pliki, które mają rozszerzenia znajdujące się na liście grup rozszerzeń na wszystkich lokalnych dyskach komputera.

   Zostanie otwarte okno Wybierz grupy rozszerzeń plików.

 10. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa profilu> kliknij OK.
 11. Zastosuj profil.

  Więcej informacji na temat profilu Kaspersky Security Center można znaleźć w systemie pomocy Kaspersky Security Center.

Natychmiast po zastosowaniu profilu program Kaspersky Endpoint Security szyfruje te pliki, które znajdują się w regule szyfrowania, a nie znajdują się w regule deszyfrowania.

Jeśli ten sam plik został dodany do reguły szyfrowania oraz do reguły deszyfrowania, Kaspersky Endpoint Security nie zaszyfruje tego pliku, jeśli nie jest zaszyfrowany, a odszyfruje plik, jeśli jest zaszyfrowany.

Kaspersky Endpoint Security zaszyfruje niezaszyfrowane pliki, jeśli ich właściwości (ścieżka pliku / nazwa pliku / rozszerzenie pliku) wciąż spełniają kryteria reguły szyfrowania po modyfikacji.

Kaspersky Endpoint Security odracza szyfrowanie otwartych plików, aż do ich zamknięcia.

Jeśli użytkownik tworzy nowy pik, którego właściwości spełniają kryteria reguły szyfrowania, Kaspersky Endpoint Security szyfruje plik, gdy tylko zostanie on otwarty.

Jeśli przeniesiesz zaszyfrowany plik do innego folderu na dysku lokalnym, plik pozostanie zaszyfrowany bez względu na to, czy ten folder znajduje się w regule szyfrowania.

Przejdź do góry