Przywracanie danych na zaszyfrowanych urządzeniach przy użyciu Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia

Instrukcje te są przeznaczone dla użytkowników komputerów klienckich z zainstalowanym Kaspersky Endpoint Security.

W celu przywrócenia dostępu do zaszyfrowanego urządzenia przy użyciu Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia:

 1. Uruchom narzędzie przywracania zaszyfrowanego urządzenia na jeden z następujących sposobów:
  • Kliknij przycisk Pomoc techniczna w oknie głównym aplikacji Kaspersky Endpoint Security, aby otworzyć okno Pomoc techniczna, w którym kliknij przycisk Przywróć zaszyfrowane urządzenie.
  • Uruchom plik wykonywalny fdert.exe Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia. Ten plik jest tworzony przez Kaspersky Endpoint Security.
 2. W oknie Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia, z listy rozwijalnej Wybierz urządzenie wybierz zaszyfrowane urządzenie, do którego chcesz przywrócić dostęp.
 3. Kliknij przycisk Skanuj, aby umożliwić narzędziu określenie akcji, jakie powinny zostać podjęte na urządzeniu: czy powinno zostać odblokowane, czy odszyfrowane.

  Jeśli komputer posiada dostęp do funkcji szyfrowania programu Kaspersky Endpoint Security, Narzędzie przywracania wyświetli okno z pytaniem o odblokowanie urządzenia. Mimo, że odblokowanie urządzenia nie odszyfrowuje go, w wyniku odblokowania urządzenie staje się bezpośrednio dostępne. Jeśli komputer nie posiada dostępu do funkcji szyfrowania programu Kaspersky Endpoint Security, Narzędzie przywracania wyświetli okno z pytaniem o odszyfrowanie urządzenia.

 4. Kliknij przycisk Napraw MBR, jeśli diagnostyka zaszyfrowanego systemowego dysku twardego zwróciła wiadomość o problemach związanych z głównym rekordem rozruchowym (MBR) urządzenia.

  Naprawienie głównego rekordu rozruchowego urządzenia może przyśpieszyć proces zbierania informacji niezbędnych do odblokowywania lub deszyfrowania urządzenia.

 5. W zależności od wyników diagnostyki kliknij przycisk Odblokuj lub Odszyfruj.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia odblokowywania urządzenia lub Ustawienia odszyfrowywania urządzeń.

 6. Jeśli chcesz odzyskać dane przy pomocy konta Agenta autoryzacji:
  1. Wybierz opcję Użyj ustawień konta Agenta autoryzacji.
  2. W polach Nazwa i Hasło określ dane uwierzytelniające konta Agenta autoryzacji.

  Ta metoda jest możliwa tylko podczas przywracania danych na systemowym dysku twardym. Jeśli systemowy dysk twardy został uszkodzony, a dane konta Agenta autoryzacji zostały utracone, przywrócenie danych na zaszyfrowanym urządzeniu będzie możliwe po uzyskaniu klucza dostępu od administratora firmowej sieci LAN.

 7. Jeśli chcesz użyć klucza dostępu do przywrócenia danych:
  1. Wybierz opcję Określ ręcznie klucz dostępu do urządzenia.
  2. Kliknij przycisk Pobierz klucz dostępu.
  3. Zostanie otwarte okno Pobierz klucz dostępu do urządzenia.
  4. Kliknij przycisk Zapisz i wybierz folder, w którym ma być zapisany plik żądania dostępu z rozszerzeniem fdertc.
  5. Wyślij plik żądania dostępu do administratora firmowej sieci LAN.

   Nie zamykaj okna Pobierz klucz dostępu do urządzenia, dopóki nie otrzymasz klucza dostępu. Jeśli to okno zostanie otwarte ponownie, nie będziesz mógł zastosować klucza dostępu, który wcześniej został utworzony przez administratora.

  6. Pobierz i zapisz plik klucza dostępu, który został utworzony i dostarczony przez administratora firmowej sieci LAN.
  7. Kliknij przycisk Wczytaj i w otwartym oknie wybierz plik klucza dostępu z rozszerzeniem fdertr.
 8. Jeśli odszyfrowujesz urządzenie, w oknie Ustawienia deszyfrowania urządzeń musisz także określić inne ustawienia deszyfrowania. W tym celu:
  • Określ obszar deszyfrowania:
   • Jeśli chcesz odszyfrować całe urządzenie, zaznacz opcję Odszyfruj całe urządzenie.
   • Jeśli chcesz odszyfrować część danych na urządzeniu, zaznacz opcję Odszyfruj określone obszary urządzenia i użyj pól Uruchom i Koniec do określenia granic obszaru deszyfrowania.
  • Wybierz miejsce zapisu odszyfrowanych danych:
   • Jeśli chcesz, żeby dane na oryginalnym urządzeniu były nadpisane odszyfrowanymi danymi, odznacz pole Zapisz dane do pliku po odszyfrowaniu.
   • Jeśli chcesz zapisać odszyfrowane dane w innym miejscu niż oryginalne, zaszyfrowane dane, zaznacz pole Zapisz dane do pliku po odszyfrowaniu i użyj przycisku Przeglądaj, aby określić miejsce zapisu danych.
 9. Kliknij OK.

Proces odblokowania / deszyfrowania urządzenia zostanie uruchomiony.

Przejdź do góry