Szyfrowanie nośników wymiennych

Szyfrowanie nośników wymiennych jest dostępne, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla stacji roboczych. Szyfrowanie nośników wymiennych nie jest dostępne, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows dla serwerów plików.

Ta sekcja zawiera informacje o szyfrowaniu nośników wymiennych oraz instrukcje dotyczące konfiguracji i przeprowadzania szyfrowania dysków przy użyciu Kaspersky Endpoint Security i wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security.

W tej sekcji:

Uruchamianie szyfrowania nośników wymiennych

Dodawanie reguły szyfrowania dla nośników wymiennych

Modyfikowanie reguły szyfrowania dla nośników wymiennych

Włączanie trybu przenośnego dla uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych plików na dyskach wymiennych

Deszyfrowanie nośników wymiennych

Przejdź do góry