Zarządzanie zaszyfrowanymi plikami z ograniczoną funkcją szyfrowania plików

Po zastosowaniu profilu Kaspersky Security Center i zaszyfrowaniu plików, Kaspersky Endpoint Security uzyska klucz szyfrowania niezbędny do uzyskania bezpośredniego dostępu do zaszyfrowanych plików. Użytkownik pracujący z poziomu dowolnego konta Windows, które było aktywne podczas szyfrowania pliku, może uzyskać bezpośredni dostęp do zaszyfrowanych plików, używając tego klucza szyfrowania. Użytkownicy pracujący z poziomu kont Windows, które były nieaktywne podczas szyfrowania pliku muszą być połączeni z Kaspersky Security Center w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych plików.

Zaszyfrowane pliki mogą być niedostępne w następujących przypadkach:

W tej sekcji:

Uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych plików bez połączenia z Kaspersky Security Center

Nadawanie użytkownikowi uprawnień dostępu do zaszyfrowanych plików bez nawiązywania połączenia z Kaspersky Security Center

Modyfikowanie szablonów wiadomości dostępu do zaszyfrowanego pliku

Przejdź do góry