Nadawanie użytkownikowi uprawnień dostępu do zaszyfrowanych urządzeń

W celu nadania użytkownikowi uprawnień dostępu do zaszyfrowanego urządzenia:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej, w folderze Zarządzane urządzenia otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej zawierającej komputer użytkownika, który żąda dostępu do zaszyfrowanego urządzenia.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Urządzenia.
 4. Na zakładce Urządzenia wybierz komputer użytkownika, który żąda dostępu do zaszyfrowanego urządzenia, i kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 5. Z menu kontekstowego wybierz Przydziel dostęp w trybie offline.

  Zostanie otwarte okno Przydziel dostęp w trybie offline.

 6. W oknie Przydziel dostęp w trybie offline wybierz zakładkę Szyfrowanie.
 7. Na zakładce Szyfrowanie kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz plik żądania dostępu w Microsoft Windows.

 8. W oknie Wybierz plik żądania dostępu określ ścieżkę dostępu do pliku zgłoszenia z rozszerzeniem kesdc, który otrzymałeś od użytkownika.
 9. Kliknij przycisk Otwórz.

  Kaspersky Security Center generuje plik klucza dostępu do zaszyfrowanego urządzenia z rozszerzeniem kesdr. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia użytkownika są wyświetlane na zakładce Szyfrowanie.

 10. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wysłać do użytkownika wiadomość e-mail z wygenerowanym plikiem klucza dostępu, kliknij przycisk Wyślij przez e-mail.
  • Aby zapisać plik klucza dostępu dla zaszyfrowanego urządzenia i dostarczyć go do użytkownika za pomocą innej metody, kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do góry