Włączanie technologii Single Sign-On (SSO)

Technologia Single Sign-On (SSO) jest niekompatybilna z innymi dostawcami danych uwierzytelniających kont.

W celu włączenia technologii Single Sign-On (SSO):

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej, dla której chcesz włączyć technologię Single Sign-On (SSO).
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz podsekcję Ogólne ustawienia szyfrowania.
 7. W podsekcji Ogólne ustawienia szyfrowania, w sekcji Ustawienia hasła kliknij przycisk Konfiguruj.

  Zostanie otwarta zakładka Agent autoryzacji okna Ustawienia hasła szyfrowania.

 8. Zaznacz pole Użyj technologii Single Sign-On (SSO).
 9. Kliknij OK.
 10. Aby zapisać zmiany, w oknie Właściwości: <Nazwa profilu> kliknij OK.
 11. Zastosuj profil.

  Więcej informacji na temat profilu Kaspersky Security Center można znaleźć w systemie pomocy Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry