Udostępnianie użytkownikowi klucza odzyskiwania dla dysków twardych zaszyfrowanych funkcją BitLocker

W celu wysłania do użytkownika klucza odzyskiwania dla dysku systemowego zaszyfrowanego funkcją BitLocker:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej, w folderze Zarządzane urządzenia otwórz folder z nazwą grupy administracyjnej zawierającej komputer użytkownika, który żąda dostępu do zaszyfrowanego dysku.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Urządzenia.
 4. Na zakładce Urządzenia zaznacz komputer należący do użytkownika, który żąda dostępu do zaszyfrowanego dysku.
 5. Kliknij go prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Przydziel dostęp w trybie offline.

  Zostanie otwarte okno Przydziel dostęp w trybie offline.

 6. W oknie Przydziel dostęp w trybie offline wybierz zakładkę Dostęp do dysku systemowego chronionego funkcją BitLocker.
 7. Zapytaj użytkownika o ID klucza odzyskiwania wskazany w oknie do wprowadzenia hasła do funkcji BitLocker, a następnie porównaj go z ID w polu ID klucza odzyskiwania.

  Jeśli numery ID nie pasują do siebie, ten klucz nie służy do przywrócenia dostępu do określonego dysku systemowego. Upewnij się, że nazwa wybranego komputera odpowiada nazwie komputera użytkownika.

 8. Wyślij do użytkownika klucz, który jest wskazany w polu klucz odzyskiwania.

W celu wysłania do użytkownika klucza odzyskiwania dla dysku niesystemowego zaszyfrowanego funkcją BitLocker:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz kolejno DodatkoweOchrona i szyfrowanie danychZaszyfrowane urządzenia.

  W obszarze roboczym wyświetlana jest lista zaszyfrowanych urządzeń.

 3. W obszarze roboczym wybierz zaszyfrowane urządzenie, do którego dostęp chcesz odzyskać.
 4. Kliknij je prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, z którego wybierz Uzyskaj klucz dostępu do określonego zaszyfrowanego urządzenia.

  Zostanie otwarte okno Przywróć dostęp do dysku zaszyfrowanego funkcją BitLocker.

 5. Zapytaj użytkownika o ID klucza odzyskiwania wskazany w oknie do wprowadzenia hasła do funkcji BitLocker, a następnie porównaj go z ID w polu ID klucza odzyskiwania.

  Jeśli numery ID nie pasują do siebie, ten klucz nie służy do przywrócenia dostępu do określonego dysku. Upewnij się, że nazwa wybranego komputera odpowiada nazwie komputera użytkownika.

 6. Wyślij do użytkownika klucz, który jest wskazany w polu klucz odzyskiwania.
Przejdź do góry