Dodawanie źródła uaktualnień

W celu dodania źródła uaktualnień:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Zadania wybierz Aktualizacja.

  W prawej części okna wyświetlane są ustawienia aktualizacji aplikacji.

 3. W sekcji Tryb uruchamiania i źródło uaktualnień kliknij przycisk Źródło uaktualnień.

  Ten przycisk otwiera zakładkę Źródło w oknie Aktualizacja.

 4. Na zakładce Źródło kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Wybierz źródło uaktualnień.

 5. W oknie Wybierz źródło uaktualnień należy wybrać folder z pakietem uaktualnień lub wprowadzić jego pełną ścieżkę dostępu w polu Źródło.
 6. Kliknij OK.
 7. W oknie Aktualizacja kliknij OK.
 8. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

   

Zobacz również:

Informacje o źródłach uaktualnień

Przejdź do góry